Lesing av skjønnlitteratur som terapi

Det finnes ulike former for biblioterapi; lese alene skjønnlitteratur og dikt, bruk av skjønnlitteratur som del av psykoterapi, bruk av selvhjelpslitteratur (selvhjelpslitteratur som gir råd om hva du kan gjøre for å redusere symptomer og lidelser) og bruk av skjønnlitteratur og dikt i grupper (shared reading/guidet lesegruppe)lesesirkel

Har du noen gang brukt en roman eller et dikt som selvmedisinering for å flykte eller bli møtt? Har du opplevd at det er både befriende og forløsende å lese?  Forskning viser: det har en effekt. Det er påvist både gjennom observasjon og samtaler med lesere, og gjennom studier basert på analyse av hjerneskanning. Nervecellene reagerer på innholdet i en bok. Nervecellene er aktive når vi observerer andre, og andres følelser. Det sies at det er speilnevronene som er årsaken til at vi kan leve oss inn i andres følelsesliv, være empatiske. Lite fleksibel tenkning er et karakteristisk symptom ved angst og depresjon. En egenskap ved litteraturen kan være å gi leseren rom for å tilegne seg en fleksibilitet. Noe å glede seg over, eller hva?

Noen fakta om guidet lesegruppe; Shared reading.
Vi mennesker påvirker hverandre gjennom samtaler, utveksling av tanker, ideer og opplevelser – og gjennom lesing. Det er dette som er meningen med en lesegruppe.
I lesegruppene blir vi alle møtt likt. Deltar du for eksempel i en lesegruppe sammen med andre sårbare, blir du møtt som leser og ikke fordi du har en diagnose. I disse lesegruppene er det din opplevelse som er interessant. Hva er det som berører deg? Målet for guidet lesegrupper er ikke nødvendigvis behandling, men at du kommer i kontakt med deg selv gjennom lesingen, og utveksling av tanker med andre.  Dette i seg selv kan ha en god terapeutisk effekt.
Selve gruppeformen skal gi en trygg ramme, og med en dyktig leseguide blir du ivaretatt. Samtale og innspill fra deltakerne i gruppen utvider ditt eget perspektiv, og en kan finne nye måter å sette ord på en opplevelse av teksten på.  I en gruppe kan en støtte og speile hverandre, dessuten utfordre hverandre. Leser vi en novelle alene, kan vi finne på å legge den bort uten virkelig å gi den et forsøk, spesielt hvis den oppleves fremmed for oss.  Ikke alltid bare fordi du fant den uinteressant, men for å slippe et ubehag, eller slippe å forholde deg til det du nettopp leste.  I en gruppe er det rom for å stå i dette ubehaget i teksten.

Metoden «Læseforeningen» i Danmark bruker, kalles «Guidet fælleslesning» og  stammer opprinnelig fra «The Reader Organisation». «The Reader Organisation» er en forening i England som siden 2002 har arbeidet med å skape relasjoner mellom mennesker og litteratur gjennom «shared reading». Det arbeides nå med å starte en lignende organisasjon i Norge under navnet «Leserne».

Dette innlegget er opprinnelig en tekst skrevet for «Sinn og Helse» et magasin som utgis av Mental Helse.

Legg inn en kommentar