Lesing av skjønnlitteratur som terapi

Det finnes ulike former for biblioterapi; lese alene skjønnlitteratur og dikt, bruk av skjønnlitteratur som del av psykoterapi, bruk av selvhjelpslitteratur (selvhjelpslitteratur som gir råd om hva du kan gjøre for å redusere symptomer og lidelser) og bruk av skjønnlitteratur og dikt i grupper (shared reading/guidet lesegruppe)lesesirkel

Har du noen gang brukt en roman eller et dikt som selvmedisinering for å flykte eller bli møtt? Har du opplevd at det er både befriende og forløsende å lese?  Forskning viser: det har en effekt. Det er påvist både gjennom observasjon og samtaler med lesere, og gjennom studier basert på analyse av hjerneskanning. Nervecellene reagerer på innholdet i en bok. Nervecellene er aktive når vi observerer andre, og andres følelser. Det sies at det er speilnevronene som er årsaken til at vi kan leve oss inn i andres følelsesliv, være empatiske. Lite fleksibel tenkning er et karakteristisk symptom ved angst og depresjon. En egenskap ved litteraturen kan være å gi leseren rom for å tilegne seg en fleksibilitet. Noe å glede seg over, eller hva?

Noen fakta om guidet lesegruppe; Shared reading.
Vi mennesker påvirker hverandre gjennom samtaler, utveksling av tanker, ideer og opplevelser – og gjennom lesing. Det er dette som er meningen med en lesegruppe.
I lesegruppene blir vi alle møtt likt. Deltar du for eksempel i en lesegruppe sammen med andre sårbare, blir du møtt som leser og ikke fordi du har en diagnose. I disse lesegruppene er det din opplevelse som er interessant. Hva er det som berører deg? Målet for guidet lesegrupper er ikke nødvendigvis behandling, men at du kommer i kontakt med deg selv gjennom lesingen, og utveksling av tanker med andre.  Dette i seg selv kan ha en god terapeutisk effekt.
Selve gruppeformen skal gi en trygg ramme, og med en dyktig leseguide blir du ivaretatt. Samtale og innspill fra deltakerne i gruppen utvider ditt eget perspektiv, og en kan finne nye måter å sette ord på en opplevelse av teksten på.  I en gruppe kan en støtte og speile hverandre, dessuten utfordre hverandre. Leser vi en novelle alene, kan vi finne på å legge den bort uten virkelig å gi den et forsøk, spesielt hvis den oppleves fremmed for oss.  Ikke alltid bare fordi du fant den uinteressant, men for å slippe et ubehag, eller slippe å forholde deg til det du nettopp leste.  I en gruppe er det rom for å stå i dette ubehaget i teksten.

Metoden «Læseforeningen» i Danmark bruker, kalles «Guidet fælleslesning» og  stammer opprinnelig fra «The Reader Organisation». «The Reader Organisation» er en forening i England som siden 2002 har arbeidet med å skape relasjoner mellom mennesker og litteratur gjennom «shared reading». Det arbeides nå med å starte en lignende organisasjon i Norge under navnet «Leserne».

Dette innlegget er opprinnelig en tekst skrevet for «Sinn og Helse» et magasin som utgis av Mental Helse.

Publisert av Litteratur for alle

Vi holder leselederkurs etter metoden Shared Reading og kurs i kreativ- og helsefremmende skriving. Foredragsholder; om forfattere, bøker og litteraturens nytteverdi.

3 kommentarer om “Lesing av skjønnlitteratur som terapi

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: