Folkehelse – og litteraturarbeider?

Her kommer et ubeskjedent innlegg.

Det er mye inspirasjon og glede ved å samles om litteratur
Litteratur er en inngangsport til de fineste samtalene med både alvor og glede.

Jeg vil bare minne om at kultur er helsefremmende!

Jeg mener at «Shared Reading» med flere andre aktiviteter jeg leder har kvalitetene som kreves for å være et nærmiljøtiltak med tanke på mangfold og inkludering.

Bare les videre:

Med hånden på hjertet – jeg tilbyr et meningsfylt samvær, som styrker god psykisk helse og livskvalitet. Ikke et vondt ord om å synge blåveispiken, sparke fotball eller å spille bingo, bare litt framsnakking av litteratur og den gode samtalen.

Møteplassen ligger i  Kongensgate 37 i Sandefjord (Det står et eget rom på døren). Jeg leier sammen med to andre selvstendige aktører.

Møteplass

Dette stedet er av god helsefremmende nærmiljøkvalitet. Dette ER en sosial møteplass som styrker grunnlaget for samhørighet.

Ved å skape denne møteplassen med utgangspunkt i litteratur, så ivaretar jeg formidling av vår kultur­arv (litteratur) og skaper en helsefremmende møteplass. Dette gjennom å tilrettelegge og lede grupper som inkluderer aktiv deltakelse, mestring, selvutvikling og trivsel/glede. Fremmer god psykisk helse ikke sant? Her er det fokus på å styrke det friske i oss, det er lite snakk om hjelpemidler, sykdom og andre ting vi måtte kave med på andre arenaer.

Trygghet og tilhørighet

Av de som har kommet til Shared Reading, «Les dikt» og «Skrivegrupper»  har tilbakemeldingene vært at de opplever trygghet og tilhørighet. Noe av det beste jeg selv vet, er  å kjenne på denne følelsen. Trygghet og tilhørighet skapes gjennom å bli hørt og å være betydningsfull.

Jeg startet opp i august 2018 med Shared Reading – lesesirkler og «Les dikt» nærlesing av dikt med May Haraldsen. Disse aktivitetene ble godt mottatt.  Det er også  fint å se at møtene skaper nye relasjoner. Dette er dessuten folkehelse fordi slike møteplasser utjevner også  sosiale helseforskjeller.

Sammen med Liselotte Steinwender har jeg hatt (og har for tiden, frem til april) et vellykket og godt samarbeid med Nygård sykehjem. Denne formen for skrivegruppen oppleves verdifull for beboerne og gir både livskvalitet og glede. (Støtten av Anders Jahre Humanitære stiftelse).

Samskaping, samfunnsfloker…

Gruppene er av den art at det oppstår en god dialog mellomulike mennesker. Shared Reading er et godt og nyskapende tilbud, og er en viktig arena og brikke i å løse samfunnsfloker  (Det snakkes så fint om samskaping! Det er bare å ta kontakt!)

Jeg opplever  at de som deltar på arrangementene ytrer  sine meninger, bidrar i samtalen og deler av sine livserfaringer. Det er så interessant! Vi snakker ikke bare om vesentlige ting, vi drikker kaffe også…Jeg serverer gjerne noe frukt, kaffe og te, og av og til en kringle;)

Selv legger jeg ned  arbeid i forberedelser, det er viktig å levere god kvalitet, skape hyggelige rammer og ta godt vare på de som kommer. Ble du nysgjerrig på noen av tilbudene jeg har snakket om? Les videre.

Kortfattet om arrangementene jeg leder:

Shared Reading

Teksten blir delt ut, lest høyt og deltakernes umiddelbare opplevelse blir delt. Passer for alle uten forberedelser for deg.

«Det er så fint å ha en så fin samtale om noe vesentlig med noen man ikke kjenner fra før»

«Gjennom denne lesesirkelen får jeg nye perspektiver»

Kreative skrivegrupper

Ut i fra en utvalgt tekst får du skriveoppgaver som vi deretter leser høyt og diskuterer sammen. Passer for alle, uten forberedelser for deltaker. Sammen og alene skaper vi interessante tekster og får meningsfulle refleksjoner.

«Jeg ville aldri klart å skrive så mye på egenhånd»

«Jeg lærer så mye om meg selv av å skrive, dette gir meg  innsikt»
«Så mange spennende øvelser»

Skrivegrupper for eldre og for mennesker med demens

Denne metoden har jeg vært på kurs og lært i regi av Kirkens Bymisjon som blant annet har hatt slike grupper på Bekkelagshjemmet i Oslo i en årrekke. Metoden er enkel, men virkningsfull. Ut ifra et gitt tema skriver, eller forteller de eldre om hvilke assosiasjoner og tanker som oppstår. Det de sier blir skrevet ned om de ikke kan skrive selv. Historiene blir lest opp i slutten av timen. Deltagerne synes dette er både en hyggelig og interessant gruppe å delta i. De føler de blir kjent med de andre på en ny måte, og de setter pris på at historien blir skrevet ned og lest høyt/delt.

Lyrisk lørdag – Les dikt!

Dette har jeg sammen med min tidligere kollega på biblioteket May Haraldsen. Vi nærleser og samtaler om utvalgte dikt.

«Jeg trodde ikke jeg likte dikt, men dette var en utrolig fin og overaskende opplevelse»

«Jeg føler meg som om jeg har vært på yoga, skikkelig mindfullness»

Er ikke dette helsefremmende arbeid så vet ikke jeg -og nå har jeg ikke gått i dybden på litteraturens helende kraft en gang.

God søndag! God folkehelse!
Ps. Sjekk tidspunkter for de ulike aktivitetene påa FACEBOOK Litteratur for alle. 

Publisert av Litteratur for alle

Vi holder leselederkurs etter metoden Shared Reading og kurs i kreativ- og helsefremmende skriving. Foredragsholder; om forfattere, bøker og litteraturens nytteverdi.

2 kommentarer om “Folkehelse – og litteraturarbeider?

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: