Presentasjon av tekster som tolkes etter metoden Shared Reading/felleslesing

GLED DEG:

Hver tirsdag i november og desember med vil du få:

NOVELLER OG TEKSTER FORMIDLET PÅ EN ANNERLEDES MÅTE.

Du vil her bli presentert forlitteratur som gir rom for refleksjon.

Gjennom tre måneder, med ukentlige oppdateringer.

Hver tirsdag, vil du bli presentert for noveller, dikt og litterære tekster tolket etter metoden felleslesing/Shared Reading.

Ved å følge Facebook eller bloggen «Kirsten Muhle Litteratur» vil du ikke bare få gode lesetips, men vil også få gleden av å følge tre ulike mennesker og deres opplevelse av en og samme tekst.

De litterære tekstene blir formidlet gjennom metoden «guidet fælleslesing/Shared reading»
(www.laeserforeningen som baserer seg på den engelske varianten shared reading http://www.thereaderorganisation)

Tekstene formidles gjennom personene Knut, Gro og Siv.

Hver tirsdag velger jeg ut en ny novelle, en tekst eller et dikt.

Gjennom Knut, Gro og Siv vil du se at teksten kan oppleves forskjellig, og du som leser vil få formidlet teksten gjennom disse tre, og noen ganger meg selv.

Samtidig som du vil bli presentert for gode litterære tekster og nye, interessante forfattere, vil du få et innblikk i hvordan en felleslesing/Shared Reading foregår.

Første tekst kommer 5. november

191012_Kirsten_Livstil-7
Kirsten ønsker velkommen til Shared Reading

Publisert av Litteratur for alle

Vi holder leselederkurs etter metoden Shared Reading og kurs i kreativ- og helsefremmende skriving. Foredragsholder; om forfattere, bøker og litteraturens nytteverdi.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: