Er du ingen diktleser sier du?

Her kommer rett og slett en måte du kan ta til deg for å tilnærme deg dikt.

Er du ukjent med dikt, gå til noen diktsamlinger/bøker du har hørt har fått gode anmeldelser.

Blad litt og les litt i boken, velg deg ut noen få du stopper opp ved, så bestemmer du deg for ett av dem,  til å begynne med.

Les diktet flere ganger (det er ikke alltid slik at du liker diktet etter første gangen du hører eller leser det, jeg forsøker gjerne en 2 – 3 ganger).  Det kan også ofte være fint å lese det, gjøre noe annet, så gå tilbake til det. Gi det litt tid. Mange ganger er det de diktene som gir motstand, som ender med å bli de du liker over alt på jord.

Er det noen ord eller setninger du liker spesielt godt?

Det er alltid litt interessant å spørre seg selv om det, og tenke litt på hvorfor du akkurat liker det spesifikke ordet, eller setningen. Jeg liker vel som regler ord og setninger som jeg føler at jeg har et forhold til, at det gir noe gjenklang, men så er det jo absolutt slik at det er det uventede og rare, som faktisk blir det interessante.

Vil du virkelig nærlese så noter gjerne i margen, eller strek under ordene som føles viktige eller interessante.

Er det ord som f eks skiller seg ut?

Det hender jeg må slå opp ord jeg ikke forstår, og oppleve hvordan diktet da vokser når den forståelsen kommer på plass er en fin opplevelse.

Vi har jo ulike dikttyper, det skal jeg ikke komme inn på, men eksempler på dette kan jo være haiku, sonetter, dikt på rim. (Mer om dette en annen gang).

Det som jeg synes er spesielt interessant er rytmen og flyten i diktet, og dette kommer som regel best frem når du leser det høyt. Å være oppmerksom på lydene,  hva de gjør med deg er spennende.

Av og til flyter bare diktene, andre ganger gir de motstand.  Når dette er i tråd med budskapet og ordlyden  – er det bare så stas!

Av og til gjentar forfatteren ord, hen vil du skal bli oppmerksom på. Andre ganger er det kanskje nettopp fraværet av dette ordet som kommer tydelig frem.

Det er alltid fint å gjengi diktet for seg selv med egne ord, når du beskriver det med egne ord vokser diktet og blir enda større. (Flott ikke sant?)

Å dele dikt med andre er fint. Har du lyst til å prøve? May Haraldsen og meg selv har «Les dikt!» noen lyriske lørdager gjennom året. Neste er 30.11. kl 12.

 

 

Publisert av Litteratur for alle

Vi holder leselederkurs etter metoden Shared Reading og kurs i kreativ- og helsefremmende skriving. Foredragsholder; om forfattere, bøker og litteraturens nytteverdi.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: