Forskning og artikler Shared Reading

Forskning Shared Reading

The Reader Organisation i Liverpool evaluerer jevnlig virkningen av arbeidet sitt, og samarbeider tett med eksterne forskningspartnere for å utforske helsemessige, sosiale og økonomiske fordeler ved metodikken Shared Reading.

Du vil her komme inn til ulike avhandlinger, artikler og forskningsrapporter delt av The Reader og Læseforening i Danmark, og andre relevante rapporter og artikler.

Shared Reading for sårbare grupper (The Reader)

Denne forskningsstudien konkluderte med at Shared Reading – grupper hjalp pasienter som lider av depresjon når det gjelder deres sosiale, mentale, emosjonelle og psykologiske velvære. De kliniske dataene indikerte signifikante forbedringer i den mentale helsen til deprimerte pasienter i løpet av den 12-måneders perioden de hadde deltatt i lesegrupper.

Økt livskvalitet for mennesker med demens (The Reader)

Shared Reading viste seg å bedre livskvaliteten betydelig for de som lever med demens, i tillegg til å gi verdifull fordel for omsorgsarbeidere og pårørende for å oppmuntre til gode opplevelser samme.

Studie av Shared Reading i kvinnefengsel (The Reader)

Dette gir et innblikk i hva kvinner i fengsel kan få ut av Shared Reading. Viser til sitater ikke bare fra gruppedeltakerenes perspektiv, men også fra perspektivet til fengselsbetjentene og leseleder.

Billington, J., Robinson, J. , Longden, E. (2017)
International Journal of Prisoner Health

Komperativ studie av kognitiv atferdsterapi og Shared Reading for kronisk syke (The Reader)

Denne rapporten gir rørende analyser av hva Shared Reading g kan gjøre for mennesker livet har blitt dramatisk endret på grunn av sykdom, tap og depresjon. Den utforsker også i ytterligere detalj ideen om at Shared Reading kan være terapeutisk uten å være en terapi.

Læseforeningen i Danmark har samlet en rekke artikler og avhandlinger om Shared Reading (Læseforeningen)

Lesing «Live» – møte mellom ungdom og litteratur

Avhandling av Ellen Berg Larsen, UiO. 2017

Unge sårbare og effekten av Shared Reading

Anne Line Dalsgård og Charlotte Christiansen, artikkel publisert i ETHOS, Journal of the Society for Psychological Anthropology, 2022

Denne artikkelen bygger på etnografisk feltarbeid i felles lesegrupper for psykisk sårbare unge i Danmark.

Sårbarhet, Shared Reading og selvtillit

Avhandling av antropolog Charlotte Christiansen, Aarhus Universitet, 2021

Hva Shared Reading kan gjøre. En undersøkelse i fire bydeler i England. (The Reader)

 

Frivillig arbeid med Shared Reading i Liverpool (The Reader)

Litteraturen og livet?

Litteraturen og livet? Hvordan implementere det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring i litteraturundervisningen i norskfaget? Masteroppgave av Karoline Gudmestad, IiS

 

%d bloggere liker dette: