Jeg kan bookes for bokbad.

Oversikt over tidligere bokbadoppdrag kommer her: