Merkelapp: Helsefremmende arbeid. Kultur. Litteratur. Den gode samtalen. Samskaping. Tilhørighet.